Контакти

03045, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 64А
тел.: +38 044 259 37 10,
факс: +38 044 259 55 25 mail@brokcenter.com.ua


Добровільна сертифікація

Добровільна сертифікація продукції здійснюється на відповідність вимогам, що не віднесені до обов’язкових. При цьому сертифікація на відповідність всім обов’язковим вимогам, якщо вони встановлені для цієї продукції, виконується неодмінно.

1. Добровільна сертифікація може проводитися на відповідність продукції вимогам, що не віднесені актами законодавства та нормативними документами до обов’язкових вимог, з ініціативи виготівника, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником та органом з сертифікації.

2. Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства, організації, інші юридичні особи, що взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації, а також органи, що акредитовані в державній системі сертифікації. При дотриманні зазначених умов добровільну сертифікацію вправі проводити органи з обов’язкової сертифікації.

3. Правила добровільної сертифікації встановлюються органами з добровільної сертифікації, які подають Державному комітетові України по стандартизації, метрології та сертифікації інформацію для їх реєстрації у встановленому Комітетом порядку.

Під час укладення договору на проведення добровільної сертифікації заявник має право отримати від органу з сертифікації необхідну інформацію про правила сертифікації продукції, а також визначити форму сертифікації.