Контакти

03045, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 64А
тел.: +38 044 259 37 10,
факс: +38 044 259 55 25 mail@brokcenter.com.ua


Інші сертифікати походження

СЕРТИФІКАТИ ПОХОДЖЕННЯ

Сертифікат походження (Certificate of origin) видається уповноваженими установами країни-експортера, містить закодовану інформацію про державу, в якій товар був вироблений повністю або зазнав значної обробки. Сертифікат, як правило, запитують митні органи держави-імпортера для визначення приналежності експортера до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що мають преференції та пільги на сплату митних зборів у межах режиму найбільшого сприяння чи інших правових режимів. 

Для підтвердження походження товарів/послуг застосовують такі форми сертифікатів:

Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) – звичайна форма сертифіката. Його видають на всі товари при експорті в країни, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів. Такий сертифікат видають також на товар, що не має преференційного доступу на ринок країни-імпортера та у випадках відсутності або тимчасового припинення дії пільг на українські товари.

– Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) – звичайна форма сертифіката, який видають на товар, що експортується до країн СНД.

– Сертифікат походження форми СТ-1 (російською мовою) – видається на товари, що експортуються до країн СНД, та відповідають вимогам Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 24.09.1993 та Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 30.11.2000 р.

– Сертифікат форми «А» (англійською або французькою мовами) — видають на товари, що підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів.

– Сертифікат походження на текстильні товари (англійською або французькою мовами) – видається на товари, що експортуються до країн ЄС, за Угодою між ЄС та Україною про торгівлю текстильною продукцією.

– Сертифікат форми EUR-1, серія М (англійською мовою) – видається на товари, що експортуються в Республіку Македонія, за Угодою про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною. 

– Сертифікат походження форми СТ-1 (українською мовою) видається на товари українського походження, що перебувають в обігу в межах митної території України.

– Сертифікат походження наданих послуг видається, для підтвердження факту виконання послуги українським суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на митній території України або за її межами.