Контакти

03045, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 64А
тел.: +38 044 259 37 10,
факс: +38 044 259 55 25 mail@brokcenter.com.ua


ДМВ-1, Декларація митної вартості за формою ДМВ-1

Декларація митної вартості

Декларація митної вартості — документ, що подається декларантом разом з митною декларацією і містить відомості про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється митний режим.

Правила заповнення декларації митної вартості визначаються наказом Міністерства фінансів України 24.05.2012 № 599

Декларація митної вартості подається в усіх випадках митного оформлення товарів,окрім випадків:

переміщення через митний кордон України партії товарів, митна вартість якої не перевищує еквівалент 5 тис. євро;
заявлення товарів у митний режим переробки на митній території України;
заявлення товарів в інший митний режим, відповідно до якого товари не підлягають обкладенню податками і зборами;
митного оформлення товарів, які відповідно до законодавства підлягають обкладенню тільки митними зборами;
ввезення за одним договором (контрактом), від одного відправника (експортера), на адресу одного одержувача (імпортера) ідентичних товарів, щодо яких митним органом приймалося рішення про визначення їх митної вартості у разі, коли така вартість залишається незмінною;
переміщення товарів підприємствами, щодо яких застосовується спрощений режим митного контролю та митного оформлення або режим найбільшого сприяння.
ДМВ подається до підрозділу митного оформлення, що проводить митне оформлення товарів, одночасно з вантажною митною декларацією та іншими необхідними для митного оформлення документами.

ДМВ складається з основного аркуша, який містить дві частини і заповнюється на товари одного-трьох найменувань. За наявності в партії товарів більше трьох найменувань використовуються додаткові аркуші, кожен із яких заповнюється за формою, що відповідає частині другій основного аркуша. Додаткові аркуші можуть бути використані тільки в тому разі, якщо всі дані, заявлені в першій частині основного аркуша ДМВ, повною мірою стосуються й товарів, зазначених у додаткових аркушах цієї ДМВ.

Митна вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України, заявляється шляхом подання декларації митної вартості за формою ДМВ-1 або ДМВ-2 за умови, що ці товари ввозяться із застосуванням відповідного митного режиму або попередньо заявлений митний режим щодо таких товарів змінюється на інший, який передбачає обкладення цих товарів податками і зборами (обов’язковими платежами).

Декларація митної вартості за формою ДМВ-1 подається для заявлення митної вартості товарів, яка визначена шляхом застосування методу оцінки за ціною угоди щодо товарів (метод 1), за формою ДМВ-2 — при застосуванні інших методів визначення митної вартості (від методу 2 до методу 6).

Джерело — Вікіпедія