Контакти

03045, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 64А
тел.: +38 044 259 37 10,
факс: +38 044 259 55 25 mail@brokcenter.com.ua


ВМД ІМ ПД, Вантажна митна декларація

​​​​​​​Вантажна митна декларація (далі -ВМД) — подається до митноого органу, у ній повідомляється достатня інформація про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, заявлений митний режим, та інша інформацію, необхідна для митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків і зборів.

Форми вантажних митних декларацій, умови їхнього застосування та подання до митних органів, визначаються загальним порядком оформлення ВМД на підставі Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення ).

ВМД – уніфікований адміністративний документ форми МД-2, що складається з п’яти зброшурованих основних аркушів різного кольору та необхідної кількості додаткових аркушів уніфікованого адміністративного документа форми МД-3. 

Форма МД-2 – основний аркуш ВМД містить загальні відомості про характер поставки, реквізити контрагентів, відомості про декларанта та характеристику одного товару, зазначеного в цьому аркуші. Якщо в партії, що переміщується, є кілька видів товарів, форма МД-2 використовується як основний аркуш декларації. Якщо в партії товарів присутня продукція кількох назв, у основному аркуші вказується товар, що має найбільшу вартість.

Бланк форми МД-2 містить графи з 1 до 54 і чотири розділи, позначені латинськими літерами (А, В, С, D). Форма МД-3 є додатковим аркушем ВМД і використовується одночасно з формою МД-2, якщо партія складається з товарів, які мають різні коди згідно зУКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо).

В одному додатковому аркуші можуть бути задекларовані товари не більше трьох найменувань. Загальна кількість аркушів форми МД-3 не повинна перевищувати 33, а одна ВМД із застосуванням додаткових аркушів складається на товари, кількість найменувань яких не перевищує 99 одиниць. Бланк додаткового аркуша містить графи 1, 2 (8), 3, 31 — 46, 47 і розділ, позначений латинською літерою «С”.

Формуляр-специфікація форми МД-8 використовується замість форми МД-3 винятково у випадках, коли декларуються товари п’ятьох або більше найменувань. Формуляр виготовляється друкарським способом або роздруковується на принтері комп’ютера. Кількість формулярів-специфікацій форми МД-8, що становлять один комплект з основним аркушем ВМД — формою МД-2, не може перевищувати 33 аркушів, тобто за однією ВМД при використанні бланків МД-8 декларуються не більше 265 найменувань товарів.

Держмитслужбою України встановлено, що формуляр-специфікація форми МД-8 може застосовуватися замість форми МД-3 у таких випадках:

– при митному оформленні товарів, що надійшли на митну територію України як гуманітарна допомога;

– при митному оформленні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення);

– при митному оформленні запасів, призначених для споживання, що поставляються на транспортні засоби;

– при митному оформленні товарів, проданих у магазинах безмитної торгівлі протягом календарного місяця, та українських товарів,які перебувають в магазині безмитної торгівлі, що ліквідовується;

– під час розміщення товару на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація;

– при митному оформленні товарів, що передаються підприємствам на зберігання під митним контролем.

ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним чи фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. ВМД заповнюється на:

– товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями), митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їхньої вартості;

– товари, що підлягають державному експортному контролю;

– товари, що переміщуються в режимі митного складу;

– товари, що безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб чи вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених чинним законодавством;

– товари незалежно від їхньої митної вартості в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

– транспортні засоби у випадках, передбачених чинним законодавством.

ВMД заповнюється державною мовою на комп’ютері.Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб’єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип застосування заходів митно-тарифного або нетарифного регулювання. Разом з ВМД як документом подається її електронна копія, що використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару й митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації паперового оригіналу. 

ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що виконала митне оформлення товарів і транспортних засобів. Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявленому митному режимі й підтвердженням прав та обов’язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

У відповідності до визначених Митним кодексом України митних режимів, Держмитслужбою передбачено заповнення таких типів ВМД:

імпорт — ВМД ІМ 40;

експорт — ВМД ЕК 10;

транзит — ВМД ТР 80;

тимчасове ввезення (вивезення) — ВМД ЕК 31, ІМ 31;

митний склад — ВМД ЕК 74, ІМ 74;

реімпорт — ВМД ІМ 41;

реекспорт — ВМД ЕК 41;

спеціальна митна зона — ВМД ЕК 10, ІМ 71;

магазин безмитної торгівлі — ВМД ІМ 72, ЕК 72;

переробка на митній території України — ВМД ІМ 51;

переробка за межами митної території України — ВМД ЕК 61;

знищення або руйнування — ВМД ІМ 76;

відмова на користь держави — ВМД ІМ 75.

На виконання Положення про вантажну митну декларацію наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 (зі змінами та доповненнями) затверджено Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації. Інструкція встановлює загальний порядок заповнення граф і розділів ВМД.

Порядок заповнення граф ВМД відповідно до митних режимів затверджений наказом Держмитслужби України від 30.06.98 № 380.