Контакти

03045, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 64А
тел.: +38 044 259 37 10,
факс: +38 044 259 55 25 mail@brokcenter.com.ua


ORIGINAL, Сертифікат походження — оригінал

Сертифікат походження — оригінал.

Підставою для підтвердження країни походження товару при видачі «замінного» сертифіката є оригінал або копія сертифіката походження товару або оригінал сертифіката, виданого іншою торгово-промисловою палатою в Україні. «Замінний» сертифікат оформляється на одному з бланків встановленої форми. У графі «Для використання офіційними установами» зазначається: «Замінний сертифікат» («Replacement certificate», «Замененный сертификат») або «Виданий на підставі сертифіката країни походження №_____ від ___» («ISSUED ON THE BASIS OF CERTIFICATE OF THE COUNTRY OF ORIGIN № ___ dd____________», «ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ № ___ от _____»). Термін дії сертифікатів походження товару визначається міжнародними угодами та нормативно-правовими актами України. Якщо не передбачено інше, то строк дії сертифіката або його дубліката не може перевищувати 12 місяців з дати видачі оригіналу. Термін дії сертифікатів походження послуг визначає організація, в яку подають цей сертифікат.